#frågabarnen

Jonas behöver närhet. Sara mår bäst om hon får lyssna på musik under provet. Ahmed behöver tydliga instruktioner i god tid. Erik vill kunna gunga i stolen. Ella behöver sitta längst fram.

Idag finns inte tillräcklig kunskap kring vilka behov barn med NPF-diagnoser har för att klara av sin skolgång.
VI vill att alla barn ska kunna nå sin fulla potential. Vad behöver ditt barn inför skolstarten i höst? Ditt barn och du vet bäst. Berätta för oss så att vi fortsatt kan jobba för att alla barn ska få utvecklas till sin fulla potential. Vi vill att höstterminen 2017 ska bli början på en mycket bättre skoltid för ditt barn, för alla barn.

Genom att delta intygar jag att jag är över 18 år, att min berättelse kan komma att användas anonymt i Hjärnfondens kommunikation och jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Hjärnfondens integritetspolicy.